Pozyskiwanie finansowania w banku – na co zwrócić uwagę, jak to zrobić skutecznie

Proces pozyskania finansowania jest procesem wysoce istotnym dla rozwoju przedsiębiorstwa, utrzymania jego płynności finansowej, czy dla realizacji nowych inwestycji. Niezależnie od celu finansowania, źle przeprowadzony proces finansowania bankowego może dostarczyć negatywnych skutków, jak zablokowanie środków finansowych na rachunkach, wstrzymanie realizowanej inwestycji, czy obciążenie znacznej części posiadanych aktywów trwałych firmy. Często dochodzi do tego wyższa cena, a ponadto ciążą na danej umowie kredytowej niebezpieczne dla kredytobiorcy kowenanty.

Jak ograniczyć te ryzyka?

Ważne informacje

  • Proces pozyskania finansowania bankowego wymaga starannego zaplanowania oraz stałego monitorowania.
  • Przydatna jest świadomość tego, jak złożony jest proces kredytowy w Banku.

Procesu finansowania – strategia

Pierwszy krokiem procesu finansowania powinno być przygotowanie strategii finansowania. Mowa o strategii, ponieważ instrument kredytowy, który zostanie pozyskany powinien umożliwić możliwie bezpieczną i efektywną realizację zamierzonych celów. W ramach tworzonej strategii ustalamy jaki rodzaj finansowania wykorzystamy, w jakiej walucie, jakim horyzoncie czasowym, jak będzie spłacany oraz przy użyciu jakich źródeł. Ponadto, istotnym elementem strategii jest wybór zabezpieczenia finansowania spośród posiadanych zasobów przedsiębiorstwa lub próba pozyskania finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych.

Zapytania ofertowe

Posiadając strategię finansowania kierujemy zapytania o ofertowe do Banków. Im lepiej sformułowana strategia, najlepiej z możliwymi wariantami, tym bardziej efektywny proces zebrania ofert i uniknięcie potencjalnej ,,do-sprzedaży” przez Banki rozwiązań, które nie są optymalne dla interesu Kredytobiorcy. Do zapytania warto dołączyć wypracowane już ustalenia dotyczące kowenantów, wskaźników finansowych, klauzul oraz wariantów zabezpieczeń.

Podaj temat rozmowy i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Proces kredytowy

Im większa i bardziej wymagająca transakcja, tym proces kredytowy w Banku trwa dłużej. Należy pamiętać, że opiekun relacji po stronie Banku ma wielu Klientów i co najmniej kilka transakcji realizowanych równolegle, dlatego utrzymanie regularnego kontaktu z Bankiem, jak i wyznaczanie terminów i następujących działań w procesie kredytowym jest niezwykle istotne, aby skrócić czas i zwiększyć skuteczność procesu. Często dochodzi do sytuacji, w której podczas procesu kredytowego pojawiają się potrzeby przygotowania kolejnych dokumentów dla Banku, których brak wstrzymuje proces kredytowy, dlatego szybkość działania Kredytobiorcy jest kluczowa.

Zaangażowanie zasobów osobowych

Istotne dla powodzenia procesu kredytowego jest to, aby wyznaczyć zasady zespołowi w firmie, który będzie brał udział w tym procesie. Jest to często zaniechane, ponieważ dla pracowników, czy zewnętrznego biura księgowego traktowane jest to jako dodatkowe zadanie, daleko za tymi codziennymi obowiązkami. W związku z tym istotne jest skuteczne zaangażowanie zasobów osobowych i uświadomienie zespołu.

Możemy Tobie pomóc – pozyskujemy finansowanie bankowe.

Kilka ofert bankowych – dywersyfikacja

Warto pamiętać, aby zapytań ofertowych było jak najwięcej, ponieważ to zwiększa nasze szanse na pozytywną decyzję kredytową z możliwie najlepszymi warunkami. Konkurencyjne środowisko bankowe sprzyja negocjacjom, dlatego warto z tego skorzystać. Z pewnością istotnie zwiększy to czasochłonność procesu, jednakże korzyści z tego płynące są znacznie większe i rekompensują poświęcony czas.

Ekspert zewnętrzny – dlaczego warto

Wiedząc jak wygląda proces kredytowy, łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy i dlaczego warto skorzystać z pomocy zewnętrznej przy pozyskiwaniu finansowania Możemy poprawić wówczas czas przeprowadzenia procesu, jego efektywność w postaci lepszych warunków w postaci klauzul i niższych kosztów kredytu. Wówczas ekspert prowadzi proces od A do Z w imieniu firmy, co odciąża zasoby osobowe firmy, jak i zwiększa skuteczność powodzenia procesu. Udział eksperta w procesie kredytowym często mobilizuje banki i przyspiesza ten proces.

Reasumując, pozyskanie finansowania to niezwykle ważny proces w każdej firmie. Od powodzenia tego procesu, jak i finalnych warunków i świadomości ich zależy realizacją bieżących oraz przyszłych planów rozwojowych firmy. Niejednokrotnie finansowanie bankowe w firmie jest strategiczną decyzją wpływającą na jej przyszłe losy i kondycję finansową, dlatego ważnym jest, aby proces ten od początku został sumiennie przygotowany i przeanalizowany z planem firmy.


Autor, Piotr Zieliński

  • finanse@risorsa.pl
  • +48 728 057 441

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak informacje w niej zawarte zostały przedstawione w poglądowej i skróconej formie, nie stanowiąc pełnej analizy zagadnienia. Wobec powyższego, Risorsa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem kwestii poruszonych w niniejszym artykule, zachęcamy do kontaktu. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące publikacji prosimy kierować na adres sugestie@risorsa.pl