W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie kompleksowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych i wprowadzania zobowiązań na racjonalne poziomy, podjęliśmy współpracę z doradcami podatkowymi, którzy świadczą poniższe usługi:

 • Doradztwo podatkowe
  • Ocena oraz analiza podatkowa dla obecnych i planowanych transakcji,
  • Wsparcie w uzyskaniu interpretacji podatkowych, stawkowych oraz klasyfikacyjnych,
  • Pomoc w realizacji obowiązków podatkowych,
  • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań,


 • Audyt podatkowy
  • Identyfikacja potencjalnych korzyści podatkowych,
  • Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych,
  • Mitygacja ryzyk podatkowych,


 • Postępowania podatkowe
  • Reprezentowanie w sporach oraz w sądach administracyjnych,
  • Przygotowanie pism procesowych,
  • Odzyskiwanie nadpłaconych podatków,


 • Polska Strefa Inwestycji
  • Identyfikacja możliwości na korzystanie z ulgi,
  • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o wsparciu i jej rozliczeniu,


 • Podatek akcyzowy i prawo celne
  • Doradztwo w zakresie akcyzy i cła,
  • Wsparcie przy ubieganiu się o zezwolenia akcyzowe.