Oferta szkoleń sprzedażowych została mocno wyspecjalizowana, dołączając do nich większość najważniejszych zagadnień z obszaru komunikacji, sprzedaży B2B, marketingu oraz zarządzania sprzedażą.

Szkolenia tak są przygotowane, że mogą zostać dopasowane do profilu Twojej firmy, a tym samym z możliwie największym prawdopodobieństwem wnieść spodziewane rezultaty.

Obszary

 • Sprzedaż B2B
  • Prospecting, cold mailing, cold calling,
  • Sprzedaż doradcza,
  • Negocjacje, prezentacje,
  • Telefoniczne umawianie spotkań B2B.
 • Zarządzanie sprzedażą
  • Rekrutacja,
  • Tworzenie procesu sprzedaży,
  • Narzędzia w sprzedaży,
  • Zarządzanie czasem,
 • Komunikacja
  • Prezentacje,
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • Sytuacje konfliktowe,
 • Marketing
  • Jakie podjąć działania,
  • Budowanie marki.