Oferujemy wieloaspektowe wsparcie w istotnych obszarach prawa dla biznesu.

Wsparcie prawne realizowane jest w bezpośredniej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, jak i renomowanymi kancelariami prawnymi. Sposób realizacji wsparcia zależy od potrzeb biznesowych, jak i złożoności sprawy.


Udzielimy wsparcia w następujących obszarach:

  • Odszkodowania,
  • Prawo pracy (relacje między pracodawcami a pracownikami),
  • Własność intelektualna,
  • Prawo finansowe i podatkowe,
  • Odzyskanie zwrotu nadpłaconego myta w Niemczech (Maut),
  • Transakcje z niemieckimi przedsiębiorstwami,
  • Inwestycje budowlane,
  • Ocena prawna bieżących lub przyszłych działań gospodarczych,
  • Zamówienia publiczne.