Działania restrukturyzacyjne mogą okazać się przydatne dla wielu firm, bowiem liczne zmiany w otoczeniu gospodarczym, czy fazy cyklu życia wpływają na powstawanie barier, które istotnie mogą ograniczyć optymalny rozwój przedsiębiorstwa. Czasami dochodzi do systematycznego spadku zyskowności i wskaźników płynności finansowej, a taka sytuacja wymaga podjęcia szybkich działań naprawczych.

Istotnym jest, aby działania naprawcze były kompleksowe i natychmiastowe. Podejmujemy te działania za Ciebie wraz z radcami prawnymi i ekspertami prawa restrukturyzacyjnego (doradcy restrukturyzacyjni), tworząc możliwie efektywne rozwiązania, poprawiające kondycję firmy, zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Reasumując, odpowiednio wcześnie podjęte działania zmniejszają ryzyko pogorszenia rentowności firmy i skupiają się na strukturyzacji finansowania oraz często pozyskania zewnętrznego finansowania, co na tym etapie jest procesem wymagającym, w którym Tobie pomagamy.